Tag Archives: Tỏi và thuốc chống đông Warfarin

Tỏi và thuốc chống đông có liên quan gì với nhau?

Tỏi và thuốc chống đông có liên quan mật thiết gì với nhau? Khi sử dụng tỏi và thuốc warfarin có thể làm tăng nguy cơ xuất huyết ở bệnh nhân. Đây là một tương tác cần đặc biệt chú ý khi điều trị bệnh. Chính vì thế, hôm nay Phạm Vũ Dương Sơn sẽ chỉ […]