Tag Archives: Tỏi là bao nhiêu tiền?

1 tỏi là bao nhiêu tiền? 2 tỏi là bao nhiêu tiền? 3 tỏi là bao nhiêu tiền?

1 tỏi là bao nhiêu tiền? Thông thường thì các cư dân trên mạng sẽ cho rằng 1 tỏi là 1 tỉ, 1 củ là 1 triệu, 1 lượng là 1 ngàn tỉ. Để hiểu hơn về 1 tỏi là bảo nhiêu tiền, 2 tỏi là bao nhiêu tiền, 3 tỏi là bao nhiêu tiền? […]