Tag Archives: Ký hiệu thường gặp trong nấu ăn

Một cốc là bằng bao nhiêu aoxơ?

Một cốc là bằng bao nhiêu aoxơ? Theo như tìm hiểu của Phạm Vũ Dương Sơn thì một cốc là bằng 8 aoxơ. Tức được ghi 1 cốc (1 cup) là bằng 8 ounce chất lỏng. Đây là đơn vị thường sử dụng trong nấu ăn và chuyển đổi đo lường các nguyên liệu cần […]