Tag Archives: Cách dùng chuối tiêu

Chuối tiêu là chuối gì? Tác dụng tuyệt vời của chuối tiêu

Chuối tiêu là chuối gì? Chuối tiêu là loại chuối được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Lý do có tên là chuối tiêu là vì trong giữa chuối có các hạt nhỏ nhỏ như hạt tiêu. Chuối tiêu còn có các tên gọi khác như chuối già, ba thư, bản tiêu, tiêu tử, […]