Tag Archives: Các phương pháp xác định khối lượng riêng của một chất là gì

Cách tính khối lượng riêng

Cách tính khối lượng riêng chúng ta có công thức là một đặc tính về mật độ của vật chất đó, là đại lượng đo bằng thương số giữa khối lượng m của một vật làm bằng chất ấy (nguyên chất) và thể tích V của vật. Công thức tính khối lượng riêng Khi gọi khối […]