Hoa đậu biếc sấy khô

17.000830.000

Khối lượng Mức giá (VND)
50Gram hoa đậu biếc sấy khô 60.000 (ngàn)
100Gram hoa đậu biếc sấy khô 100.000 (ngàn)
250Gram hoa đậu biếc sấy khô 240.000 (ngàn)
500Gram hoa đậu biếc sấy khô 460.000 (ngàn)
1Kg (1 kí) hoa đậu biếc sấy khô 830.000 (ngàn)