Hạt mắc khén rừng [Hoàng mộc hôi]

160.000320.000

Hạt mắc khén hoặc má khén có tên khác là Hoàng mộc hôi hay còn gọi sẻn hôi, cóc hôi, vàng me, xong, mắc khén (danh pháp khoa học: Zanthoxylum rhetsa) là loài thực vật có hoa thuộc họ Rutaceae được mô tả khoa học bởi (Roxb.) DC. năm 1824.

500Gr (nửa kí) hạt mắc khén rừng Giá chỉ: 160.000 (VND)
1Kg (1 kí) hạt mắc khén rừng Giá chỉ: 300.000 (VND)