Giới thiệu Phạm Vũ Dương Sơn

Thành lập từ 12/02/2021, với định hướng thương mại các sản phẩm như: gia vị, thực phẩm, trà, đặc sản, sấy khô,…Và cùng với đó là nhiều các sản phẩm khác.

Phạm Vũ Dương Sơn có chủ sở hữu là Phạm Vũ Dương Sơn đến từ quê hương Gia Lai.

Tầm nhìn Phạm Vũ Dương Sơn

Phát triển các sản phẩm mang lại chất lượng cao cho khách hàng và người sử dụng. Cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho người đọc, nhất là khách hàng của PVDS.

Sứ mệnh Phạm Vũ Dương Sơn

Tạo nên sự yên tâm, tin tưởng trong quá trình sử dụng các sản phẩm. Mang lại niềm vui và dinh dưỡng trong mỗi thực phẩm.

Liên hệ

Địa chỉ: 46/25 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

SDT: 0379.720.449

Email: phamvuduongson@gmail.com

Ngân hàng Techcombank

Chủ tài khoản: Phạm Vũ Dương Sơn

Số tài khoản: 19034851428014