“Công ty TNHH LAS Việt Nam”

Phạm Vũ Dương Sơn

Công ty TNHH LAS Việt Nam

Công ty TNHH LAS Việt Nam là một trong những nơi chuyên sản xuất các sản phẩm tiện dụng thực phẩm tự nhiên không có chất bảo quản an toàn chất lượng hiện nay. Đạt nhiều chứng chỉ an toàn thực phẩm của Việt nam.

Phạm Vũ Dương Sơn

Thành lập từ 12/02/2021, với định hướng thương mại các sản phẩm như: gia vị, thực phẩm, trà, đặc sản, sấy khô,…Và cùng với đó là nhiều các sản phẩm khác.

“Thật tuyệt vời khi được hợp tác”

– Dương Sơn

Các sản phẩm của Phạm Vũ Dương Sơn hợp tác cùng Công ty TNHH LAS Việt Nam

Gia vị Tây Bắc

 1. Hạt dổi
 2. Hạt mắc khén
 3. Quả mắc mật
 4. Lá mắc mật

Bột thực phẩm

 1. Bột khổ qua
 2. Bột đậu đỏ
 3. Bột hoa đậu biếc
 4. Bột lá gai
 5. Bột củ dền đỏ
 6. Bột trầu không

Trà túi lọc

 1. Trà tía tô túi lọc
 2. Trà bạc hà túi lọc
 3. Trà hoa hoè túi lọc

Gia vị sử dụng hàng ngày

 1. Hạt dổi
 2. Hạt mắc khén
 3. Quả mắc mật
 4. Lá mắc mật
 5. Sa nhân
 6. Thảo quả
 7. Tiêu lốt
 8. Tiêu rừng
 9. Hoa hồi
 10. Quế